ОСТАП ВИШНЯ Як варити I Ïсти суп Iз дикоÏ качкиКатегории Проза ()Ў ./ 13 Клас (hid)Ў ../../SCHOOL/13class/

Оригинал Був такий славнозвiсний орнiтолог Мензбiр, який на пiдставi батолiтнiх спостережень i наукових дослiджень визначив, що дикi качки, крiм базару, водяться ще по лугових озерцях та наших рiчках-колисках, по тихих плесах. Словом, ви поïхали на тi самi озерця, на очерети й плеса. Само бою розумiється, що ви берете з собою рушницю (це така штука, о стрiляє), набоï i всiлякий iнший мисливський реманент, без яко-не можна правильно нацiлятись, щоб бити без промаху, а саме: рюкзак, буханку, консерви, огiрки, помiдори, десяток укруту яєць стопку... Стопка береться для того, щоб було чим вихлюпувати воду з човна, коли човен тече... Iдете компанiєю, бо качка любить iти в колективну каструлю. Обов'язково хтось згадає, що забув удома стопку. Качки лiтають на вечiрнiй i вранiшнiй зорьцi. На вечiрню зорьку, за мисливським законом, ви спiзнюєтеся. Але нiчого. Бiля рiчки обов'язково є очерет або копиця сiна. Стелите плащ, лягаєте, i тут починається найцiкавiший момент качачого полювання. Це коли старi, досвiдченi мисливцi починають розповiдати про рiзнi надзвичайнi випадки. Спiльна для всiх мисливських оповiдань риса — це те, що всi вони — факти, що все це насправдi було, що: Розкажу, то не повiрите, але це факт! I вiльно дихається, i легко. Поволi голос оповiдача затихає. Сусiда якось тяжко зiтхає, а коли його запитують, чому, розмiрковує, що в Америцi яку все ж таки технiку придумали — двоствольну стопку! Вранцi — бах! бах! Качку стрiляйте в око, а як не поцiлите, нiчого. Йтимете з полювання повз базар або купите качку в бiльш вдалого мисливця. Головне — обскубти дику качку. Краще це робити у своєму кабiнетi. Коли домашнi скажуть, що то не качка, а курка, авторитетно являйте, що то тепер такi качки пiшли, яровизованi. Поïвши суп, зварений дружиною чи мамою, лягайте на канап i й читайте Записки охотника I. С. Тургенєва. Прекрасна книжка Коментар Твiр Остапа Вишнi сповнений гумору й iронiчних натякiв на мисливськi звички. Але вiдчувається велика любов автора до прекрасноï нашоï природи. Так, вiн мисливець, але найпривабливiша частина качачого полювання для нього — це цiкавi розповiдi досвiдчених то баришiв, мисливськi побрехеньки та примовки. А суп можна зварити й з курки, купленоï на базарi.

Метки Як варити i ïсти суп iз дикоï качки, ОСТАП ВИШНЯ, УКРАÏНСЬКА ЛIТЕРАТУРА 20-30-х РОКIВ XX СТ., ПРОЗА, Стислий виклад твору, Скорочено, Уривки, УКРАÏНСЬКА ЛIТЕРАТУРА 20-30-х РОКIВ XX СТ, УКРАÏНСЬКА ЛIТЕРАТУРА, 20-30, РОКIВ, XX СТ, твiр, стислий, короткий, скорочено, уривки, основна, думка, переказ
ОСТАП ВИШНЯ Як варити I Ïсти суп Iз дикоÏ качки